3 มหาเทพ

พระปรเมศวร

เด่นเรื่องของขับไล่ภูตผีปีศาจการถูกของ หรือถูกคุณไสยต่างๆ มีความเชื่อว่าหาได้มาขอพรพระองค์ท่านจะช่วยให้ปราศจากได้

 

พญากาสัก

ช่วยในด้านคดีความ ศัตรูปัญหาคู่กรณีต่างๆ การขึ้นโรงขึ้นศาล สำหรับของถวาย ได้แก่ ผลไม้ ผ้าสไบ เทียน และดอกไม้

คาถาบูชาพญากาสัก- พระปรเมศวร

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓จบ)

กาสักกระราตระเหทะนิ มะหะยะทะสิ
สัตถาเทหวหะสะ ระวิธาระวิธาระวินะภาทัยะนัง

คะมะสะระวิพุสัมประยุตตัง
กะโรนาสุรามะมะริ ปรู ประนะวินาสสะยันติ

 

พระวิสัชนู

ช่วยในด้านค้าขาย เพิ่มยอด ให้ได้ผลกำไรดี ของถวายได้แก่ ผลไม้ ผ้าสไบ เทียน พวงมาลัย

ใครทำการค้าขาย พ่อค้า แม่ค้าทั้งในตลาดก็ดี บนโลกออนไลน์ก็ดี ตามโชว์รูมก็ดี หรือทุกๆ งานที่ต้องทำ
ยอดขาย ยอดผลิต ยอดสั่งซื้อ สั่งจอง ควรบูชาพระองค์เป็นประจำ

พระวิสัชนูจะเมตตาคนดี มีศีล มีธรรมและขยันทำมาหากิน ถ้าสังเกต พระวิสัชนูจะมีไก่อยู่ข้างพระวรกาย อันเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความขยันทำมาหากิน
หรือหากินเก่ง คล่องแคล่วเหมือนไก่นั่นเอง

คาถาบูชาพระวิสัชนู

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓จบ)
โอมจัตตังวา ปุปผังวา คันธังวา ราชะกุมาโรวา
ราชะกุมารีวา อิตถีวา ปุริโสวา พานิชโชวา

สมุโหวา เอหิ ๆ