อาบน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์

อาจารย์ณัฐวุฒิ รัตนสุข ได้ร่ำเรียนและสืบทอดวิชาเคาะน้ำมนต์และอาบน้ำมนต์ จากอาจารย์สุชาติ รัตนสุข ได้ใช้วิชาที่ร่ำเรียนมารักษาผู้ป่วยที่ถูกคุณไสยและสะเดาะเคราะห์ ให้แก่เหล่าลูกศิษย์ทั้งหลาย ให้หมดทุกข์หมดโศก ชีวิตเจริญรุ่งเรือง

อาจารย์ณัฐวุฒิ รัตนสุข อาบน้ำมนต์ สะเดาะเคราะห์เสริมสิริมงคลให้เหล่าลูกศิษย์

อาจารย์ ณัฐวุฒติ รัตนสุข กรุณาทำน้ำมนต์ เพื่อเมตตาเหล่าลูกศิษย์ให้มีขวัญกำลังใจในช่วงเวลาเศรษฐกิจฝืดเคือง