ร่วมบวงสรวงพระอสุรินทราหู

ร่วมบวงสรวงพระอสุรินทราหู ขอขมา ถวายเครื่องราชบรรณาการ รับพรจากพระองค์  ทุกคืนวันพุธ เวลา 20.00น.