พระทันใจ

การไหว้องค์เทพทันใจ ที่เทวาลัยพระพิฆเนศบางใหญ่

ให้ม้วนธนบัตร 2ใบ เป็นรูปกรวยแล้วสอดไปในมือของเทพทันใจจากนั้นให้นำหน้าผากของเราไป

แตะชิดที่นิ้วชี้ขององค์เทพทันใจที่ชี้มา
พร้อมกล่าวคำอธิษฐาน

ให้อธิษฐานได้เพียงข้อเดียวเท่านั้น
ถึงจะสัมฤทธิ์ผล เสร็จแล้วจึงดึง
นำธนบัตรออกมา 1 ใบ เพื่อเก็บไว้เป็นสิริมงคล

สำหรับการไหว้เทพทันใจนั้น ไม่จำเป็นต้องใช้ธูปในการไหว้
แต่ถวายผ้าสามสีในการพันที่รอบตัวองค์