พระตรีมูรติ

มีความเชื่อกันว่าพระตรีมูรติเป็นอวตารรวมมหาเทพ
ผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวาล 3 องค์ คือพระพรหม พระวิษณุและพระศิวะ สามารถช่วยประทานความสมหวังได้
ทุกประการ ดังนั้นจึงขึ้นชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก สำหรับใครที่ต้องการมาขอพร ขอให้ตัวเองสมหวังไม่ว่าจะเรื่องงาน เงิน ความรัก หรือแม้แต่เรื่องสุขภาพ

วิธีการไหว้ขอพรความรัก และของถวาย
พระตรีมูรติ
– เทียนดอกไม้สีแดง
– ธูปแดง 9 ดอก
– ผ้าสไบสีแดง

ฤกษ์ที่ดีในการไหว้ คือ วันพฤหัสบดี
ช่วงเวลากลางคืน 21.30 น.

บทสวดขอพรพระตรีมูรติ
สาธุ สาธุ สารุอุกาสะ ข้าแต่องค์พระตรีมูรติที่ยิ่งใหญ่ข้าพเจ้า(…..บอกชื่อ นามสกุล และที่อยู่…..)
ข้าพเจ้าขอน้อมกราบเบื้องพระบาทแด่องค์ท่านแล้ว
อยากขอพรจากพระองค์ ขอพระองค์ทรงเมตตา ประทานพร (…..ขอพร…..)

เตสัง อัมหากัง
พรใดอันประเสริฐจงมาบังเกิดแด่ข้าพเจ้า
ตุมหากัง
และจงบังเกิดแด่ผู้คุ้มครองข้าพเจ้า
ฑีฆายุกา มหาเดชา มหาปัญญา มหาโภคามหายะสา มหาลาภา ปัญจวีสติ ภยันจะ
ทวัตติงสะ ฉันนะวุฒิติโรคัญจะ โสระสะ อุบัติอันตรายยัญจะ อัยยัญติกะ อันตรายยัญจะ พาหิระ อันตรายยัญจะ วิระหิตะวา โหตุ ยาวะชีวัง พระวิสตีติ (พระตรีมูรติ)”