พญานาคราช

อนันตนาคราช” นาคที่มีพลังเป็นอนันต์

“อนันตนาคราช” หรือ “เศษะนาค” ราชาแห่งเหล่านาค เป็นพญานาคที่ลอยอยู่ในจักรวาล หรือบนเกษียรสมุทร เพื่อเป็นที่ประทับของพระนารายณ์ และ พระแม่รัศมี มีห้าเศียร แต่ละเศียรสวมมงกุฏเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ เชื่อกันว่าราชาแห่งนาคนี้เป็น “อธิเศษะ” หรือเศษะแรกของโลก คือเป็นต้นกำเนิดแห่งนาคทั้งปวง เมื่ออธิเศษะแผ่ตัวออก เวลาจะดำเนินไป ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตก่อเกิดขึ้นมา และเมื่อกลับมาขดตัว จักรวาลจะหยุดนิ่งทันที

เคล็ดลับการบูชาพญานาค

 

ทุกวันพระขึ้น 15 ค่ำ ให้ถวายเครื่องสังเวยเป็นผลไม้ เช่น กล้วย มะพร้าว มะละกอ แอปเปิ้ลเป็นต้น ห้ามถวายเนื้อสัตว์ เพราะ ท่านเป็นผู้รักษาศีล ส่วนดอกไม้ให้บูชาด้วยดอกดาวเรือง หรือ ดอกไม้สีขาว ถวายการอารตีไฟโดยลอบประทีปเพื่อบอกกล่าวคำขอแก่พระองค์ และสวดมนต์ นั่งสมาธิอุทิศบุญถวายท่าน สวดพระคาถา แล้วอธิษฐานในสิ่งที่คุณปรารถนา