ปู่มหาฤาษี ราชะปุตตะ

ปู่ฤๅษีราชะปุตตะ (ปู่พัดโบก)

ปู่มหาฤๅษีราชะปุตะ พัดสิ่งไม่ดีออกไป พัดสิ่งดีๆเข้ามา

ถือเป็นครูต้นของเหล่าลูกศิษย์สาย อาจารย์ สุชาติ รัตนสุข

 

คาถาบูชา ปู่มหาฤาษี ราชะปุตตะ

ตั้งนะโม ๓ จบ

ราชะปุตตะ มหาเถโร นะโมพุทธายะ ข้าพเจ้า ขอกราบ

ปฎิ ปฎิ บูชา ราชะปุตตะ มหาเถโร สรรพลาภัง

ปิยังมะมะ ด้วยเดชะ อำนาจ บารมีแห่ง ติ สะ ระ หะ

นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ ศรัทธา ทานัง อนุโมทานิ

(อธิฐานพรใดๆ ตามปรารถนา)

ฤ ฤา ฦ ฦา ดังโด่ง โด่งดัง (ว่า๓จบ)