ครอบครัวพระศิวะ และ พระแม่อุมาเทวี

การบูชา ครอบครัวพระศิวะ และ พระแม่อุมา ผู้บูชามักขอได้สมปรารถนาทุกอย่าง

เพราะ มีความหมายถึง การบูชาเพื่อขอความสำเร็จซึ่งมีพลังมี อำนาจ และมีชัยชนะเหนือศัตรูคู่แข่งแบบไม่มีวันสิ้นสุด เพราะ

ครอบครัวพระศิวะ ประกอบด้วย องค์พระศิวะ องค์พระแม่อุมาเทวี องค์พระพิฆเนศ และ พระขันธกุมาร

การบูชาพระศิวะ หมายถึง การบูชามหาเทพผู้ทรงพลัง

การบูชาพระแม่อุมา หมายถึง การบูชามหาเทวีผู้ทรงอำนาจ

การบูชาพระพิฆเนศ หมายถึง การบูชาเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ

การบูชาพระขันทกุมาร หมายถึง การบูชาเทพเจ้าแห่งชัยชนะ

โอม นะมัส ศิวายะ
โอม ไจ มาตาดี
โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา
โอม การติเกยา นะมะห์